Paradisverkstaden

Glas

Glas och keramik har många gemensamma nämnare. Samma urmaterial, sand och sten och formen som växer fram genom rotation, ugnars glöd och värme.

Glaset framställningsprocess är betydligt snabbare än keramikens.

Den gödande glasmassan fångas an i ugnen och måste snabbt formas innan den kallnar.

Drivet glas blir oftast hyttfärdigt medan sprängt glas efterbearbetas och bl.a. varmkantas. Blästring och slipning är andra arbetsmoment som kan tillkomma.